Τι είναι η Βουβωνοκήλη


vouvonokiliΤι είναι;
Στην περίπτωση της βουβωνοκήλης κάποιο ενδοκοιλιακό σπλάχνο προπίπτει διαμέσου ενός χάσματος, το οποίο εντοπίζεται στη μηρογεννητική χώρα και συνήθως προϋπάρχει από τη γέννηση, ως υπόλειμμα του καναλιού καθόδου του όρχη προς το όσχεο. Το κανάλι αυτό υπάρχει και στη γυναίκα, συνεπώς βουβωνοκήλες αναπτύσσονται και σε αυτή.
Τι συμπτώματα προκαλεί;
Το πρώτο σημείο συνήθως είναι μία διόγκωση στη βουβωνική περιοχή ή την περιοχή του όρχη, η οποία ανατάσσεται (εξαφανίζεται) σε κατακεκλιμένη θέση και προβάλει όταν η κοιλιά είναι σφιγμένη (ορθοστασία, δυσκοιλιότητα, βήχας, κτλ.). Άλλοτε αναφέρεται ήπιος πόνος στην περιοχή, ενώ τα συμπτώματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε περίπτωση περίσφιξης της κήλης: ισχυρός μόνιμος πόνος, έμετοι ίσως και πυρετός.


Επιπλοκές βουβωνοκήλης
Όταν μια βουβωνοκήλη παραμείνει για μεγάλο διάστημα, δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε το περιεχόμενό της, συνήθως τμήμα από το έντερο, να κολλήσει με το σάκκο της κήλης καθιστώντας αδύνατη την επαναφορά του μέσα στην κοιλιά σε συνθήκες χαλάρωσης. Τότε ομιλούμε για μια μη ανατασσόμενη βουβωνοκήλη. Άλλοτε πάλι, λόγω της συμπίεσης, παραβλάπτεται η κυκλοφορία του προπίπτοντος σπλάχνου, με αποτέλεσμα η βουβωνοκήλη να γίνεται περισφιγμένη. Εάν μία τέτοια κήλη παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση, το περιεχόμενό της ισχαιμεί και μπορεί να νεκρωθεί, προκαλώντας ακόμη και περιτονίτιδα. Όταν το περιεχόμενο της κήλης είναι έντερο, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος να συμπιεστεί ο αυλός του και να παρεμποδιστεί η προώθηση της κοπράνων, δημιουργώντας συνθήκες ειλεού. Τότε ομιλούμε για μία αποφραγμένη βουβωνοκήλη.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται κλινικά η παρουσία μιας βουβωνοκήλης ξεκαθαρίζεται στον ασθενή, ότι δεν θεραπεύεται από μόνη της κι ότι μοναδική λύση είναι η χειρουργική επέμβαση. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τοπική ή γενική αναισθησία ή συνηθέστερα υπό επισκληρίδιο αναισθησία. Διεγχειρητικά επαναφέρεται το σπλάχνο στην κοιλιακή κοιλότητα και συγκλείεται το χάσμα με ραφές ή συνηθέστερα με τοποθέτηση εμβαλώματος – πλέγματος.

Η τοποθέτηση αυτή μπορεί ευχερώς να πραγματοποιηθεί και λαπαροσκοπικά από έμπειρο λαπαροσκόπο. Μετεγχειρητικά ο ασθενής είναι σε θέση εντός ολίγων ωρών να περπατήσει, να σιτιστεί και να εξέλθει από το νοσοκομείο.

http://www.iator.gr/2013/03/13/ti-einai-i-vouvonokili/

Ζωή Κ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις